g tonino is de Functionaris Gegevensbescherming van matrix-energy.nl

mail: info at matrix-energy dot nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken:

matrix-energy.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

aanmeldformulier gaat per mail naar eigenaar en blijft niet op deze site achter.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

matrix-energy.nl verwerkt geen persoonsgegevens.

Contactformulieren

nvt

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
matrix-energy.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

matrix-energy.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Via deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Ingesloten inhoud van andere websites

Informatie op deze site kan ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van een andere website gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Analytics

Met wie we jouw data delen

nvt en zie cookies

Hoe lang we jouw data bewaren

vanuit de website 1 maand / bij google 2jr

Welke rechten je hebt over je data

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
je heb het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (overigens nvt ivm geen vastleggen van gegevens). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen (overigens ook nvt ivm geen verspreiding van gegevens).

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info at matrix-energy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. matrix-energy.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

matrix-energy.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
matrix-energy.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met houtenhuis@tonino.cumail.nl

website is met htttps:// – SSL bereikbaar en beveiligd

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

nvt, geen gegevens verzameld

Van welke derde partijen we data ontvangen

google analytics, maar geen tot privé personen herleidbare gegevens