Coachen met Energie
Energetic Coaching
De Reisvan je Leven in Verhalen, Ervaringen & Inzichten

Hans Tonino
MatrixEnergy

Landscaping Life – Spiritual Psychology – Journeying
Matrix Energy – Inverse Wave Therapy – Ilahinoor
Antwoorden, Inzichten,Verwerken, Helen,
Loslaten, Transformeren & Activeren

www.matrix-energy.com / info@matrix-energy.com / 06 22 199 660

Landscaping Life
is een manier om je levenspatronen beter in kaart te brengen en analogieëntussen diverse gebeurtenissen te herkennen. Daarmee verwerf je meer inzicht injezelf en ben je in staat eventueel noodzakelijke processen op gang te brengenof te versnellen.
Ieder mens is in principe namelijk zelf-ontwikkelend en -helend.
Spiritual Psychology, MetaPhysics, en Journeying kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Matrix Energy
is een verzamelbegrip voor diverse vormen van esoterische energetische healing,zoals Matrix Energetics, DSR,
Chakra Pulsing, Reconnective Healing en Ilahinoor.
Deze healingvormen helpen je ingrijpende, soms zelfs levens veranderende,ervaringen te creëren.
Tevens kom je op deze manier gemakkelijker los van eventueel belemmerendeovertuigingen, zodat je vrijer binnen en buiten de ratio kunt bewegen. Eensoort ‘op losse schroeven’ methode.